خدمات

⭐ = Good Seller ⚡️ = Speed Level 🔥 = Hot service 💎 = بهترین سرویس 💧 = قطره ای

❤️ خدمات فالور اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(افغانی )حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
3090
♻️ فالور طلایی
55.0 افغانی
10 / 5000000

👍 خدمات لایک اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(افغانی )حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
3048
👍 لایک ارزان ( ارزان ترین در افغانستان )
10.0 افغانی
10 / 5000000

👁️‍🗨️ خدمات بازدید اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(افغانی )حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
3049
👁️‍🗨️ بازدید ویدیو 
5.0 افغانی
10 / 2147483647
3063
👁️‍🗨️ بازدید استوری اینستاگرام 
10.0 افغانی
10 / 30000

💬 خدمات کامنت اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(افغانی )حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
3099
😊 نظر مثبت کامنت اینستاگرام 
67.0 افغانی
10 / 100000
3098
😡 نظر منفی کامنت اینستاگرام 
67.0 افغانی
10 / 100000
3097
💬 کامنت انگلیسی تعریف ❤️
67.0 افغانی
10 / 100000
3050
کامنت افغانی { دلخواه }
78.0 افغانی
10 / 5000
3102
👍 لایک کامنت
130.0 افغانی
20 / 100000

📺 خدمات لایو اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(افغانی )حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
3080
بازدید لایو + لایک [ ارزان ] 👁️‍🗨️
80.0 افغانی
10 / 50000

🎶 خدمات تیک تاک

IDنامنرخ هر 1000(افغانی )حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
3053
👁️‍🗨️ بازدید تیک تاک 
1.0 افغانی
50 / 50000000
3062
⚡ شیر ویدیو تیک تاک 
10.0 افغانی
100 / 10000000
3052
👍 لایک تیک تاک ( ارزان ) 
40.0 افغانی
10 / 100000
3072
💬 کامنت دلخواه تیک تاک 
50.0 افغانی
10 / 500
3064
💬 کامنت تیک آبی تیک تاک 
130.0 افغانی
1 / 1
3051
🏷️ فالور پرفکت 
130.0 افغانی
10 / 100000

🔵 خدمات فیسبوک

IDنامنرخ هر 1000(افغانی )حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
3073
👁️‍🗨️ بازدید فیسبوک
15.0 افغانی
500 / 10000000
3077
ری اکشن خشمگین 😡
20.0 افغانی
50 / 500000
3078
ری اکشن خنده 😄
20.0 افغانی
50 / 500000
3076
ری اکشن قلب ❤️
20.0 افغانی
50 / 500000
3079
ری اکشن ناراحت 😥
20.0 افغانی
50 / 500000
3054
👤 فالوور پروفایل فیسبوک 
27.0 افغانی
100 / 250000
3101
🔥 لایک پیج فیسبوک
40.0 افغانی
1000 / 20000
3091
💙 فالور + لایک پیج فیسبوک ( ارزان )
50.0 افغانی
100 / 2000000
3075
👍 لایک فیسبوک با کیفیت
50.0 افغانی
10 / 500000
3084
📶 ممبر گروپ فیسبوک
50.0 افغانی
100 / 1000000

🔴 خدمات یوتیوب

IDنامنرخ هر 1000(افغانی )حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
3061
👍 لایک یوتیوب 
40.0 افغانی
100 / 150000
3066
👁️‍🗨️ بازدید یوتیوب 
110.0 افغانی
10 / 150000
3065
💬 کامنت یوتیوب ( دلخواه )
150.0 افغانی
10 / 50000
3088
✨ سابسکرایب ( سرعت پایین )
300.0 افغانی
10 / 100000
3103
🎥 واچ تایم یوتیوب
600.0 افغانی
10 / 1000000
3057
👥 سابسکرایب یوتیوب
700.0 افغانی
100 / 100000
3104
🎥 واچ تایم یوتیوب 
800.0 افغانی
10 / 1000000

🕊️ خدمات توییتر

IDنامنرخ هر 1000(افغانی )حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
3067
👁️‍🗨️ بازدید توییتر
1.0 افغانی
100 / 1000000000
3068
👍 لایک توییتر 
80.0 افغانی
10 / 40000
3087
🕊️ فالور توییترx ( واقعی )
130.0 افغانی
100 / 20000

🌐 خدمات تلگرام

IDنامنرخ هر 1000(افغانی )حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
3059
ری اکشن مثبت تلگرام [ 👍 ❤ 🔥 🎉🤩 😁 ]
15.0 افغانی
10 / 1000000
3058
ری اکشن منفی تلگرام [ 👎 🤬 💩 😱 🤮 😢 ]
15.0 افغانی
10 / 1000000
3069
👤 ممبر تلگرام 
150.0 افغانی
10 / 100000

👋 خدمات کلاب هاوس

IDنامنرخ هر 1000(افغانی )حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
3060
💙 فالور کلاب هاوس ( کیفیت خوب )
1,000.0 افغانی
50 / 10000

🌐 سرویس های متفرقه 🌐

IDنامنرخ هر 1000(افغانی )حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
3096
🌟 اینستاگرام - ایمپرشین + اکسپلور + هوم
15.0 افغانی
100 / 100000
3095
🔥 بازدید ویدیو اینستاگرام + ریچ
20.0 افغانی
100 / 1000000
3100
🇦🇫 لایک فارسی اینستاگرام 
50.0 افغانی
10 / 20000
3092
🇦🇫 فالور فارسی اینستاگرام 
220.0 افغانی
100 / 5000

💵 خدمات اکسپلور و فاریو

IDنامنرخ هر 1000(افغانی )حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
3082
🏆 بازدید ویدیو تیک تاک از افغانستان
50.0 افغانی
50 / 50000000